telefon

SGK Ortodonti Sevklerine Başladı

SGK Ortodonti Sevklerine Başladı

SGK, kamuda verilen ortodontik tedavi hizmetlerinin halkın ihtiyaçlarına yetişememesi nedeni ile, SGK güvencesinde bulunan ve kamu hastanelerinden ortodontik tedavi hizmeti alamayan bireylerin özel kuruluşlarda yaptırdıkları ortodontik tedavinin giderlerini karşılamaya başladı.

Ortodontik tedavi görmesi gereken hastalar kamuya ait sağlık kurumlarından tedavi hizmeti alamıyorlarsa, özele sevk alarak tedavi olabiliyorlar. Ortodonti tedavisi olacak olan hasta öncelikle bulunduğu şehirdeki kamuya ait Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine müracaat ediyor. Bu merkezde ortodonti uzmanı olmadığından dolayı hasta tedavi olamıyorsa özel ortodonti uzmanına sevkini istiyor, sevkiyle birlikte seçtiği bir ortodonti uzmanına başvuruyor ve tedavi hizmetini alabiliyor. Hasta tedavi giderlerini bağlı bulunduğu SGK ya, ortodontik tedavi gördüğü uzmanın ya da özel sağlık kuruluşunun kestiği fatura ile müracaat ediyor ve devam eden süreçte ödemesini tahsil ediyor.